Forum

การยื่นขอ Work Perm...
 
Notifications
Clear all
การยื่นขอ Work Permit
การยื่นขอ Work Permit
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

Work Permit คืออะไร ... ใบขออนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้

 

 

 

 

ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, การยื่นขอ Work Permit, ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับทำวีซ่า Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน

 

 

 

 

Visa หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว การทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้

 

 

 

 

Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้

 

 

 

 

ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,

 

 

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน / Work Permit Service...

 

 

 

 

ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit, รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย

Location

Occupation

รับทำวีซ่า work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: